ติดต่อเรา

Contact information

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม
ชั้น 4 ห้อง 401 – 402 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500

02-639-7878 ต่อ 106-109 / 091-770-8108

hr-nipa@nipa.co.th

https://th-th.facebook.com/HRNipa

Line ID : hrnipa

QR Code

Send us a message